Oxymed to popularna komora hiperbaryczna z Rybnika, korzystają z niej również adwokaci i radcowie prawni z miasta oraz okolic np. Jastrzębia czy Żor.

Radca prawny Rybnik

Dawid Pszczółka świadczy kompleksowe doradztwo prawne z zakresu postępowania upadłościowego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Doświadczenie wyniesione z pracy w Sądzie Rejonowym w Rybniku na stanowisku asystenta sędziego, sprawia że jako Radca prawny Rybnik może skutecznie doradzać. Czynności asystenta sędziego wykonywał w wydziale cywilnym oraz rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego. Wierzy, że dobrego prawnika poza wysokim poziomem wiedzy merytorycznej powinna cechować empatia.

Upadłość konsumencka Rybnik

Aby zgłosić upadłość konsumencką w Rybniku, należy skorzystać z procedury przedstawionej w Kodeksie postępowania cywilnego. Warto również skontaktować się z poradnią prawną lub adwokatem, który pomoże w przygotowaniu i złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. Poniżej przedstawiam ogólny opis procedury składania wniosku o upadłość konsumencką:

Przygotowanie dokumentów: do złożenia wniosku o upadłość konsumencką potrzebne będą dokumenty potwierdzające Twoją sytuację finansową, takie jak umowy kredytowe, rachunki za media czy dokumenty związane z wierzytelnościami.

Składanie wniosku: wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Wniosek powinien zawierać informacje o Twojej sytuacji finansowej, wierzytelnościach oraz kosztach życia.

Przeprowadzenie postępowania: po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką sąd powołuje syndyka, który ma za zadanie zająć się Twoją sprawą i przeprowadzić postępowanie. W tym czasie wierzyciele nie mogą już egzekwować długów.

Plan spłaty: w ramach postępowania syndyk sporządza plan spłaty wierzycieli, który może przewidywać rozłożenie spłaty wierzytelności na raty lub umorzenie części długu.

Uzyskanie zakończenia postępowania: po wykonaniu planu spłaty i zaspokojeniu wierzycieli, postępowanie zostanie zakończone, a długi zostaną umorzone. Wszystkim z powyższego zajmuje się Dawid Pszczółka Upadłość konsumencka Rybnik Wniosek o upadłość konsumencką jest skomplikowanym procesem, dlatego warto skontaktować się z adwokatem lub poradnią prawną, która pomoże w przygotowaniu i złożeniu wniosku oraz przeprowadzi postępowanie.