5fb3b47986306

Czym różni się powietrze w komorze hiperbarycznej od zwykłego powietrza?


Komora hiperbaryczna to urządzenie stosowane do leczenia wielu różnych urazów i chorób. Zasadniczą różnicą, jeżeli chodzi o powietrze atmosferyczne oraz powietrze stosowane w komorze, jest jego skład. Jak dobrze wiemy powietrze atmosferyczne składa się z takich elementów jak tlen, azot oraz inne gazy. W tym przypadku najwięcej (bo aż 78 %) jest tutaj azotu, w następnej kolejności tlenu (którego w owej mieszance jest 21 %). Natomiast inne gazy występują tutaj w ilości wynoszącej 1 %. Z kolei jeżeli chodzi o powietrze stosowane w komorze hiperbarycznej, to powinno być ono tak naprawdę wolne od gazów innych niż tlen. Można zatem powiedzieć, iż w tego rodzaju terapii stosuje się po prostu stu-procentowy tlen lub mieszanki bardzo bliskie temu rozwiązaniu.

Nie zapominajmy także o tym, iż pomiędzy powietrzem czy też tlenem podawanym w komorze hiperbarycznej a powietrzem atmosferycznym występuje także różnica, jeżeli chodzi o ciśnienie. W terapii tlenowej korzysta się bowiem z powietrza posiadającego od 2 do 2,8 atmosfer absolutnych. Niezwykle istotne jest tutaj także pilnowanie odpowiedniego poziomu tego parametru,  bowiem badania wykazały, iż tlen podawany pod ciśnieniem wyższym niż 3 ATA może wykazywać właściwości toksyczne. Standardowo zatem w tego typu terapii stosuje się powietrze podawane pod 2,5 ATA. Cały ten proces pozwala na dostarczenie zdecydowanie większej ilości tlenu do naszego organizmu, aniżeli ma to miejsce w przypadku oddychania zwykłym powietrzem.

W jakich przypadkach stosuje się terapię tlenową w komorze hiperbarycznej?

Zgodnie z tym, o czym wspomnieliśmy nieco wyżej, terapię tlenową stosuje się w leczeniu wielu dolegliwości. Można więc uznać, iż jest to kolejna z różnic pomiędzy tymi dwoma typami powietrza. Jeżeli chodzi o same zastosowania, to terapia HBO (hyperbaric oxygen) jest wykorzystywana przede wszystkim przy zatruciach tlenkiem węgla. Oprócz tego idealnie sprawdza się ona przy chorobie dekompresyjnej, martwiczym zapaleniu powięzi oraz innych infekcjach tkanek miękkich, a także w przypadku zatoru naczyń siatkówki. Jako ciekawostkę warto również dodać, że ze względu na działania przeciwbakteryjne terapia tlenowa w komorze hiperbarycznej sprawdzi się także w przypadku innych chorób.

Wróć