607d52d7be30e

Dermatologia, stopa cukrzycowa

problem skora

Łuszczyca

Łuszczyca to choroba przewlekła, nawracająca, która charakteryzuje się występowaniem na skórze łuszczących się wykwitów. Choroba ta należy do najczęściej występujących chorób dermatologicznych. Nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia chorego, jednak ma silny negatywny wpływ na jakość życia.
Leczenie w komorach hiperbarycznych jest skuteczną metodą stosowaną powszechnie na całym świecie. W komorze organizm otrzymuje maksymalną dawkę tlenu, który jest niezwykle ważny w procesach proliferacyjnych w skórze.


Tlenoterapia hiperbaryczna niweluje patologiczne procesy zapalne, które są główną przyczyną łuszczycy. Działa bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo, nie dopuszczając do powstawania infekcji, które pogłębiają zmiany skórne w łuszczycy.

Trudno gojące się rany ( m.in. w przebiegu cukrzycy)

Wprowadzenie terapii hiperbarycznej jako leczenia wspomagającego w przypadkach trudno gojących się ran pourazowych i pooperacyjnych doprowadziło do znacznej poprawy wyników leczenia. Dobry przykład stanowią efekty leczenia ran w przebiegu stopy cukrzycowej. Terapia HABOT wspomaga w tym przypadku równolegle prowadzone leczenie chirurgiczne i antybiotykoterapię. Problemy z prawidłowym gojeniem się ran mogą być spowodowane np. współistniejącą cukrzycą, niewłaściwym przepływem krwi czy infekcjami.

Niedokrwienne ubytki skóry oraz przeszczepy skórne

Terapia HBOT poprawia przepływ krwi przez przeszczep skórny sprawiając, że erytrocyty są w stanie przemieszczać się przez zwężone naczynia włosowate, sprawia także, że płytki krwi w mniejszym stopniu zlepiają się blokując przepływ krwi. Terapia wspomaga powstawanie nowych naczyń krwionośnych w przeszczepie co sprawia, że szanse przyjęcia się przeszczepu wzrastają. HBOT zmniejsza koszty leczenia, czas hospitalizacji oraz niedogodności pacjenta.

Inne agresywne zakażenia

Istnie wiele zakażeń skóry i mięśni, które mogą się szybko szerzyć i uszkadzać narządy. Przykład stanowią zgorzel Fourniera oraz martwicze zapalenie powięzi. HBOT wspomaga i poprawia mechanizmy obronne organizmu, gdyż białe ciałka krwi ( które atakują bakterie ), potrzebują dodatkowego tlenu do prawidłowego funkcjonowania. Daje to więcej czasu na działanie antybiotykom, a chirurgom możliwość usunięcia tkanek martwiczych. Śmiertelność wynikająca z tych zakażeń może być ograniczona przez wczesne zastosowanie terapii HBOT. U pacjentów zmniejsza się ilość tkanek wymagających usunięcia chirurgicznego.

Oparzenia

Na skutek oparzenia tkanek miękkich ( skóra i mięśnie ) dochodzi do gwałtownego spadku ich ukrwienia. Z powodu uszkodzenia ścian naczyń dochodzi do powstawania obrzęków, obejmujących głębokie warstwy skóry i mięśni, co w efekcie może doprowadzić do większych uszkodzeń niż pierwotny uraz. Proces gojenia się ran jest skomplikowany i odbywa się poprzez procesy wysiękowego zapalenia, okres ziarniny do kształtowania się blizny. Jest to proces złożony i dynamiczny, w którym występują zjawiska o charakterze komórkowym, biochemicznym i fizjologicznym.

Udowodniono, że zwiększona podaż tlenu wpływa na zdolność do podziału komórkowego tkanek i tworzenie kolagenu w ranie, który przyspiesza proces gojenia się rany. Terapia HBOT redukuje obrzęki oraz zmniejsza utratę płynów przez powierzchnię uszkodzonej skóry. Tlen docierając do tkanek uszkodzonego obszaru wspomaga proces gojenia. W efekcie obszar uszkodzonych tkanek konieczny do opracowania chirurgicznego zmniejsza się. Efekty terapii HBOT są uzależnione od szybkości jej zastosowania.