607d52d7be30e

Laryngologia

laryngologia2
 

Tlenoterapia hiperbaryczna HBOT przynosi zdecydowanie korzystne efekty w przypadku leczenia szumów usznych. U osób chorych, w przypadku których włączono w cykl leczenia terapię HBOT, w ciągu trzech miesięcy od momentu wystąpienia objawów, zmniejszenie poziomu nasilenia szumów usznych średnio o 50%.

W przypadku przystąpienia do leczenia w okresie dłuższym niż 90 dni od wystąpienia pierwszych objawów szumów usznych skuteczność maleje o 50%. Przy zastosowaniu metody HBOT poprawę kondycji osób chorych obserwuje się po krótkiej serii zabiegów wykonywanych dzień po dniu.

Pilne rozpoczęcie tlenoterapii hiperbarycznej HBOT może w części przypadków prowadzić do całkowitego ustąpienia objawów choroby.

Dobre efekty tlenowej terapii hiperbarycznej osiąga się w stanach zapalenia ucha zewnętrznego, szczególnie w przypadku oporności na klasyczną antybiotykoterapię.

Terapia pozwala na znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych, zmniejszenie wycieku z kanału słuchowego, ujemne wyniki posiewów bakteryjnych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań i nawrotów choroby.