607d52d7be30e

Ośrodkowy układ nerwowy


Tlenoterapia hiperbaryczna ma niezwykle korzystny wpływ na wspomaganie leczenia chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.
Jej wykorzystanie m.in. umożliwia naprawę i tworzenie nowych naczyń krwionośnych w mózgu.

 

autyz

Alzheimer

Choroba ta, to przewlekłe, postępujące schorzenie mózgu, która jest przyczyną  otępienia osób starszych. Zaburzeniu ulegają funkcje korowe, takie jak: pamięć, myślenie, orientacja, zdolność uczenia się. W późniejszych stadiach choroby również zaburzenia świadomości. Badania wykazały, że typowym dla tej choroby są zaburzenia metabolizmu i zmniejszenie przepływu krwi w okolicach ciemieniowych i skroniowych.

Terapia hiperbaryczna poprzez stymulację metabolizmu komórkowego zwiększa natlenienie krwi w wyniku czego tworzą się nowe naczyńka krwionośne w mózgu. Korzystanie z komory może zatrzymać lub znacznie spowolnić progres choroby Alzheimera poprzez lepsze odżywianie okolicy ciemieniowo-skroniowej.
Stosowanie komory może stanowić nie tylko element rehabilitacji neurologicznej, ale również doskonałą nieinwazyjną formę profilaktyki rozwoju zespołów otępiennych.

Choroba Parkinsona

Choroba ta to samoistna, powoli postępująca zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego. Zmianom zwyrodnieniowym, a tym samym uszkodzeniu ulegają komórki nerwowe mózgu. Objawami tej choroby między innymi są:
- spowolnienie i zubożenie ruchu
- chód szurający drobnymi kroczkami
- sztywność mięśniowa,
- niestabilność postawy, skutkująca upadkami,
- cicha niewyraźna mowa,
- drżenie spoczynkowe,
- osłabiona pamięć i zdolność przypominania


Komora hiperbaryczna w podwyższonym ciśnieniu skutecznie wysyca tlenem tkanki. Podwyższony poziom tlenu ma miejsce zarówno w krwinkach czerwonych, osoczu, limfie i w płynie mózgowo-rdzeniowym. Korzystanie z tej terapii przynosi pozytywne zmiany w obrębie sztywności ruchowej i drżenia spoczynkowego.

alzheimer

 

Poprawa stanu po udarze

Tlenowa terapia hiperbaryczna poprzez doprowadzenie tlenu do większej ilości komórek mózgu poprawia stan pacjentów po udarach i uszkodzeniach mózgu.
Dzięki regularnym sesjom tlenoterapii ( w przypadku udaru 40 godzinnych sesji HBOT, odbywających się pięć razy w tygodniu) można spowodować znaczną poprawę neurologiczną pacjentów po udarze.


Powstają nowe komórki macierzyste, dzięki którym następuje szybka regeneracja i poprawa metabolizmu w tkance nerwowej. Hiperbaria tlenowa zmniejsza obrzęk mózgu, poprawia utlenienie mózgu, zmniejsza aktywność czynników zapalnych i pobudza neurony do pracy. Dzięki komorze hiperbarycznej neuroplastyczność można aktywować wiele miesięcy, a nawet lat po ostrym udarze mózgu. Dochodzi do powstania nowych naczyń krwionośnych, a dzięki stymulacji komórek macierzystych, których liczba zwiększa się ośmiokrotnie dochodzi do regeneracji uszkodzonych komórek i tkanek