607d52d7be30e

Układ immunologiczny, bolerioza

uklad odpornosciowy

Przewlekłe choroby zapalne

Tlen hiperbaryczny dwudziestokrotnie zwiększa aktywność komórek macierzystych, które przemieszczają się do uszkodzonych tkanek, powodując ich regenerację. Jednym z efektów zmniejszenia zaopatrzenia tkanek w tlen jest upośledzenie działalności układu odpornościowego. Chory narażony jest na rozwój zakażeń i stanów zapalnych.

Odwrócenie tych procesów jest wprost proporcjonalne do stężenia tlenu podawanego do oddychania. Tylko dzięki terapii tlenem hiperbarycznym jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie dotlenienie organizmu  już na poziomie komórkowym i tkankowym. Komora hiperbaryczna rozwiązuje te problemy i w naturalny sposób zaopatruje komórki w tlen. W rozwoju wielu chorób układu ogólnoustrojowego istotną rolę odgrywają bakterie beztlenowe.

W warunkach podwyższonego ciśnienia tlen wywiera na bakterie beztlenowe działanie toksyczne.

Borelioza

Przyczyną Boreliozy są krętki Borrelia burgdorferi, powszechnie przekazywane przez ukąszenia kleszczy. Bakterie te do życia wymagają tlenu występującego w stężeniu mniejszym niż w ziemskiej atmosferze, tj. ok. 20%. Krętki po zakażeniu wnikają głęboko do mięśni i tkanek nerwowych powodując u pacjenta szereg objawów chorobowych. Wiele miesięcy lub lat po zakażeniu może dojść do trwałego uszkodzenia zajętych narządów i w skrajnych wypadkach do śmierci chorego.


Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej HBOT w leczeniu przewlekłych i ciężkich neurologicznych postaci boreliozy opiera się na fakcie, iż pod wpływem ciśnienia tlen przedostaje się do tkanek, do obszarów zazwyczaj o wiele słabiej dotlenionych. To powoduje, że krętek Borrelia przerywają cykl reprodukcyjny i ulegają zniszczeniu lub są spychane do stadium nieaktywnych zarodników. Krętki narażone na przebywanie w środowisku o podwyższonym ciśnieniu nie są w stanie przetrwać. Bakterie Borrelia burgdorferi nie rozwijają się jeśli ciśnienie  tlenu wzrasta powyżej 10 kPa.


Terapia w komorze hiperbarycznej HBOT może być zarówno uzupełnieniem tradycyjnej terapii antybiotykowej, jak i zapewnić pozytywne skutki tym pacjentom, którzy nie tolerują wcale lub negatywnie reagują na kurację antybiotykową. Należy podkreślić, że dla pełnej skuteczności leczenia boreliozy w komorze hiperbarycznej wymagana jest pełna długa seria zabiegów, która wynosi minimum 40 następujących dzień po dniu.

Wzmocnienie systemu immunologicznego

Tlenowa terapia hiperbaryczna stymuluje również odpowiedź układu immunologicznego, który zwiększa produkcję fagocytów niszczących ciała obce oraz wzmaga produkcję leukocytów, które bronią organizm przed zakażeniem.

Zadaniem tlenoterapii hiperbarycznej HBOT jest wykorzystanie ciśnienia wyższego niż atmosferyczne w celu pozbawienia tlenu fizjologicznych barier przenikania przez tkanki. Dzięki temu tlen może przenikać tam, gdzie w normalnej sytuacji nie ma szans się przedostać – czyli do obszarów źle ukrwionych i niedotlenionych, wspomagając leczenie zakażeń i stanów zapalnych oraz zwiększając aktywność komórek macierzystych, które przemieszczają się do uszkodzonych tkanek, powodując ich regenerację. Tym samym organizmowi człowieka jesteśmy w stanie przywrócić pełną homeostazę, pozwalając na samodzielne i prawidłowe działanie układu odpornościowego.

Układ immunologiczny zostaje naturalnie wzmocniony.